Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Lịch công tác đơn vị
 
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 
 
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 
 
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019 
 
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 
 
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019 
 
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019) 
 
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 03 tháng 6 đến ngày 07 tháng 6 năm 2019) 
 
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019) 
 
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2019) 
 
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019) 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến TreThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre công bố kết quả lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

​1. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua điện thoại:

​TT​Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1Thông tin chung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường​Ông Nguyễn Văn Chinh​​Giám đốc sở
​0903.034.727
​2​Về công tác bảo vệ môi trường
​Ông Đoàn Văn Phúc
​Phó Giám đốc Sở
​0918.219.151
​3​Về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bảo vệ môi trường
​Ông Lê Văn Đáo
​Phó Giám đốc Sở
​0913.965.098
​4​Về quy định hành chính trong công tác bảo vệ môi trường
​Ông Trương Văn Em
​Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
​0913.184.684


2. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua thư điện tử: stnmt@bentre.gov.vn

3. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua bưu điện hoặc trực tiếp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, số 01, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

15/11/2017 10:00 SAĐã ban hànhThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tinThông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin
Yêu cầu các thí sinh trúng tuyển đến liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin để thực hiện các nội dung tiếp nhận ứng viên; Sở Tài nguyên và Môi trường rất chia sẻ với các thí sinh còn lại, rất mong sự thông cảm của các thí sinh, hẹn gặp lại trong điều kiện khác.
13/01/2016 4:00 CHĐã ban hànhThông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin
342. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch342. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch
Quyết định số 342/QĐ-STNMT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch

       Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch có số phát hành giấy chứng nhận BP 084446, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH07145 do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cấp ngày 16 tháng 12 năm 2013, thửa đất số 224, tờ bản đồ số 40 tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

      Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

     1. Thông báo cho bà Trần Thị Bạch nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

     2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

    Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, bà Trần Thị Bạch có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 342qd_stnmt.pdf

11/08/2016 8:00 SAĐã ban hành342. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 24 tháng 7 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
23/7
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Chi bộ
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Thăm gia đình chính sách
Địa điểm: huyện Mỏ Cày Nam
Nội dung: Công tác huyện Giồng Trôm
Địa điểm: huyện Giồng Trôm
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ BA
24/7
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Công tác huyện Giồng Trôm
Địa điểm: huyện Giồng Trôm
Nội dung: Họp dự án AMD
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Họp BCH Quân sự tỉnh
Địa điểm: Quân sự tỉnh
Nội dung: Họp giải quyết phân lô bán nền
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp thống nhất giải quyết đơn khiếu nại
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ TƯ
25/7
Sáng
Nội dung: Họp Chương trình MTQG
Địa điểm: Hội trường Sở
Nội dung: họp đánh giá công tác cập nhật cơ sở dữ liệu
Địa điểm: Hội trường Sở
Nội dung: Họp giải quyết cộng tác viên dư luận xã hội
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Thăm gia đình chính sách
Địa điểm: huyện Giồng Trôm
Chiều
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp BCH Quân sự tỉnh
Địa điểm: Quân sự tỉnh
Nội dung: Thăm gia đình chính sách
Địa điểm: huyện Giồng Trôm
THỨ NĂM
26/7
Sáng
Nội dung: Họp cán bộ
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Sở Nội vụ về ranh giới tỉnh Tiền Giang
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác Bạc Liêu
Địa điểm: Bạc Liêu
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ SÁU
27/7
Sáng
Nội dung: Viếng nghĩa trang liệt sỉ
Địa điểm: Nghĩa trang tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác Bạc Liêu
Địa điểm: Bạc Liêu
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác Bạc Liêu
Địa điểm: Bạc Liêu
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
25/07/2018 2:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thônSở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát các mô hình về bảo vệ môi trường khu vực nông thôn của Tổng cục Môi trường.

aaa.jpg

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường có bà Nguyễn Hoàng Ánh - Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm, bà Tô Thúy Nga - Phó Chánh văn phòng Cục kiểm soát ô nhiễm, ông Phương Đình Anh - Trưởng phòng nghiệp vụ và ông Vi Việt Hoàng – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương, các thành viên đoàn khảo sát và Công ty Cổ phần Công nghệ Remy Việt Nam. Về phía tỉnh Bến Tre, có ông Đoàn Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Văn Em – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, ông Phạm Văn Tòng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y, ông Nguyễn Xuân Hoà – Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lộc – Chuyên viên Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình triển khai các mô hình xử lý chất thải rắn và bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bến Tre, theo đó chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn hiện nay được giao cho đội hoặc tổ vệ sinh thu gom. Tuy nhiên, lượng chất thải rắn khu vực nông thôn hiện nay cũng mới chỉ được thu gom ở trung tâm các xã, khu chợ, nơi tập trung đông dân cư. Trong số 147 xã trên địa bàn tỉnh có 107 xã có dịch vụ thu gom rác, rác thải được thu gom, vận chuyển và đổ lộ thiên thành nhiều lớp tại bãi rác của xã hoặc bãi rác huyện, mùa nắng rác được đốt, mùa mưa để phân hủy tự nhiên có kết hợp phun chế phẩm khử mùi hôi, ruồi hoặc xử lý theo phương pháp thu hồi phế liệu để tái chế. Còn lại các khu vực khác (hộ gia đình, cơ sở sản xuất, nơi công cộng)… chất thải rắn chủ yếu được thu gom đốt, đổ lấp mương, thải vào nơi đất trống,... Trên địa bàn tỉnh có 09 bãi xử lý chất thải rắn đang hoạt động chủ yếu xử lý cho các khu vực đô thị, có 03 bãi rác có hệ thống thu gom nước rỉ rác, các bãi rác còn lại không có lớp lót đáy và hệ thống thu gom nước rỉ rác. Trên địa bàn tỉnh có một lò đốt rác thải sinh hoạt tại huyện Giồng Trôm thu gom và xử lý rác của các xã trên địa bàn huyện.

1111.jpg

Về tình hình thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Là một tỉnh nông nghiệp (diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 76% diện tích đất tự nhiên) với 41.582 ha diện tích cây lương thực có hạt; 27.730 ha diện tích trồng cây ăn trái; 7.378 ha diện tích trồng rau đậu các loại, hoa, cây cảnh và 70.127 ha diện tích trồng dừa. Trong quá trình sản xuất, người nông dân thường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học,…để giúp cây trồng phát triển tốt và hạn chế các loại sâu bệnh gây hại. Bên cạnh đó, đã làm phát sinh một lượng lớn bao gói thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường. Hiện tại, lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom, xử lý tốt, người dân xử lý các loại chất thải này bằng cách tự thu gom bỏ vào nhà kho hoặc các hố nhỏ để lưu giữ hoặc đem chôn đốt. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân sau khi sử dụng bao gói thuốc bảo vệ thực vật thải trực tiếp trên đồng ruộng, kênh mương dẫn thoát nước,... Tại một số vùng trồng cây chuyên canh được trang bị bể/ hố thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Do trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nên hiện tại bao gói lưu giữ tại các thùng, hố đã quá tải cần có biện pháp xử lý.

2222.JPG

Sau khi nghe tỉnh trình bày các khó khăn trong việc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn và đề xuất hỗ trợ các mô hình nhằm thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Đoàn khảo sát đã đề nghị tỉnh hoàn thiện các đề xuất mô hình gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét hỗ trợ.

Để giúp Đoàn công tác hiểu hơn về thực trạng tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật, trong ngày 22 tháng 9 đoàn đã đi khảo sát thực tế tại bãi rác huyện Chợ Lách và mô hình bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại làng nghề cây giống, hoa kiểng xã Vĩnh Thành.

Qua chuyến khảo sát, Đoàn công tác của Tổng cục môi trường sẽ hiểu hơn về thực trạng cũng như các đặc thù của địa phương trong việc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường, qua đó có những đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện để vận hành bền vững các mô hình bảo vệ môi trường hiện có tại các vùng nông thôn trên địa bàn cả nước.
02/10/2017 9:00 SAĐã ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và quản lý, sử dụng đất đai tại Công ty TNHH Trung NhạcKết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và quản lý, sử dụng đất đai tại Công ty TNHH Trung Nhạc
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và quản lý, sử dụng đất đai tại Công ty TNHH Trung Nhạc

   Từ ngày 20/01/2017 đến ngày 21/02/2017, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Chi nhánh Công ty TNHH Trung Nhạc (do trụ sở chính của công ty hiện nay không còn).​

    Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc trực tiếp với ông Ma Hong Bin (Giám đốc công ty), ông Sun Tian Bao (Phó Giám đốc điều hành công ty), bà Mai Thị Bích Hạnh (Phiên dịch) và bà Huỳnh Kim Ly (kế toán) và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

 * Tóm tắt kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra

    - Đối với Công ty TNHH Trung Nhạc

       Dự án sản xuất thạch dừa thành phẩm công ty đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư số 551022000032 hoạt động tại ấp Phú Lợi (thửa 401, 488, 504 tờ bản đồ số 11) xã Bình Phú, thành phố Bến Tre đã chấm dứt hoạt động từ năm 2012, công ty đã trả đất thuê lại cho chủ cũ, nhưng đến nay công ty không thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt dự án, điều chỉnh địa điểm trụ sở công ty. Vi phạm Điều 41, Luật Đầu tư 2014

     - Chi nhánh Công ty TNHH Trung Nhạc

     + Về đất đai: Việc ông Nguyễn Hoàng Thắng cho ông Ma Hong Bin (đại diện tổ chức nước ngoài) thuê đất không đúng về thẩm quyền theo quy định tại Điều 37 Luật Đất đai 2003 (Điều 59 Luật Đất đai 2013).

     + Về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước: ​Vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Vi phạm Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Tải nội dung: 1126_KLTT_STNMT.pdf


12/05/2017 2:30 CHĐã ban hànhKết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và quản lý, sử dụng đất đai tại Công ty TNHH Trung Nhạc
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 22 tháng 8 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
20/8
Sáng
Nội dung: Công tác Bình Định
Địa điểm: Bình Định
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác Bình Định
Địa điểm: Bình Định
Nội dung: Họp Hồi đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp mở thầu gói thầu tài chính
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ BA
21/8
Sáng
Nội dung: Công tác Bình Định
Địa điểm: Bình Định
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Nội dung: Đối thoại công dân
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác Bình Định
Địa điểm: Bình Định
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ TƯ
22/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp chuyển nhượng quyền SDĐ – nhà máy bia
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác tp Hồ Chí Minh
Địa điểm: tp Hồ Chí Minh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp thống nhất thu nghĩa vụ TC bằng hình thức điện tử
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác tp Hồ Chí Minh
Địa điểm: tp Hồ Chí Minh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
23/8
Sáng
Nội dung: Làm việc với Đoàn Thanh tra
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp thu hồi GCN
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc với Đoàn Thanh tra
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc với Đoàn Thanh tra
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Mở thầu
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ SÁU
24/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri
Địa điểm: huyện Ba Tri
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri
Địa điểm:huyện Ba Tri
Nội dung: Họp Hội đồng thẩm định
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
22/08/2018 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018)
Thông báo liên hệ đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến TreThông báo liên hệ đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
03/10/2016 7:00 CHĐã ban hànhThông báo liên hệ đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Triển vọng khả quan kinh tế 2014 Triển vọng khả quan kinh tế 2014
Kinh tế năm 2013 đã tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục vươn lên tầm cao hơn trong năm tới, nhen nhóm sự khởi sắc cho những năm tiếp theo, mặc dù còn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
22/03/2014 12:00 CHĐã ban hànhTriển vọng khả quan kinh tế 2014
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 30 tháng 01 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
28/01
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Chi bộ Văn phòng Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
29/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
30/01
Sáng

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Châu Thành

Địa điểm: huyện Châu Thành

THỨ NĂM
31/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
01/02
Sáng

Nội dung: Viếng nghĩa trang liệt sĩ

Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
30/01/2019 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)
Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc công bố 95 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trườngQuyết định số 458/QĐ-UBND về việc công bố 95 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 08 tháng 3 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND  về việc công bố 95 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
07/04/2017 2:20 CHĐã ban hànhQuyết định số 458/QĐ-UBND về việc công bố 95 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
360. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hùng Quốc360. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hùng Quốc
Quyết định số 360/QĐ-STNMT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hùng Quốc

         Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hùng Quốc có số phát hành giấy giấy chứng nhận BL 022543, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00297 do Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre cấp ngày 24 tháng 5 năm 2013, thửa đất số 53, tờ bản đồ số 6, tọa lạc phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

       Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

      Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

     1. Thông báo cho ông Nguyễn Hùng Quốc nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

     2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân phường 4 thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4, ông Nguyễn Hùng Quốc và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 360qd_stnmt.pdf

25/08/2016 11:00 SAĐã ban hành360. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hùng Quốc
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 11 tháng 03 đến ngày 15 tháng 03 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 11 tháng 03 đến ngày 15 tháng 03 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 11 tháng 03 đến ngày 15 tháng 03 năm 2019)
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 11 tháng 3 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
11/3
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

THỨ BA
12/3
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Công tác huyện Giồng Trôm

Địa điểm: huyện Giồng Trôm

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
13/3
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
14/3
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp BCH Quân sự tỉnh

Địa điểm: Quân sự tỉnh

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp giải quyết thuê đất của Công ty Gò Đàng

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ SÁU
15/3
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp BQL dự án nông nghiệp

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
14/03/2019 8:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 11 tháng 03 đến ngày 15 tháng 03 năm 2019)
Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và vận hành hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và vận hành hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 606/QĐ-STNMT Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và vận hành hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre

​Tải nội dung: 606-QD-STNMT.pdf

05/09/2017 9:00 SAĐã ban hànhQuyết định Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và vận hành hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre
371. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân371. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân
Quyết định số 371/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân

           Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân thuộc thửa đất số 1541, tờ bản đồ số 5 tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, đã được Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại cấp giấy chứng nhận có số vào sổ cấp giấy chứng nhận là 1654/QSDĐ theo Quyết định số 941/QĐ-UB ngày 16 tháng 7 năm 2001;

          Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

         Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

       1. Thông báo cho bà Bùi Thị Nhân nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có).

       2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Đại, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phước thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Đại, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phước, bà Bùi Thị Nhân và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 371qd_stnmt.pdf

31/08/2016 9:00 SAĐã ban hành371. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân
Quyết định v/v công bố 05 thủ tục hành chính lĩnh vực TNMT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định v/v công bố 05 thủ tục hành chính lĩnh vực TNMT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, UBND ban hành Quyết định về việc công bố 05 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

​Tải nội dung Quyết định: 2945-QĐ-UBND.pdf

24/12/2016 9:00 SAĐã ban hànhQuyết định v/v công bố 05 thủ tục hành chính lĩnh vực TNMT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, Nghị quyết số 17/NQ-HĐNDNghị quyết số 15/NQ-HĐND, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND
Tại kỳ họp thứ 3 khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/NĐ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017, Nghị quyết số 16/NĐ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2017 và Nghị quyết số 17/NĐ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bến Tre
03/02/2017 8:00 CHĐã ban hànhNghị quyết số 15/NQ-HĐND, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018)
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 11 tháng 12 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
10/12
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Đảng ủy Khối

Địa điểm: Đảng ủy Khối

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
11/12
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Hội nghị tổng kết Huyện ủy Mỏ Cày Bắc

Địa điểm: huyện Mỏ Cày Bắc

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

THỨ TƯ
12/12
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp Đảng ủy Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

THỨ NĂM
13/12
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp bàn giao CN Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Lách

Địa điểm: huyện Chợ Lách

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp bàn giao CN Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỏ Cày Bắc

Địa điểm: huyện Mỏ Cày Bắc

THỨ SÁU
14/12
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Tập huấn

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Chiều

Nội dung: Họp Ban Giám đốc và Công đoàn

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Tập huấn

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
11/12/2018 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018)
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động
12/04/2017 8:00 SAĐã ban hànhThông báo tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
361. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Huỳnh Thúy Vy361. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Quyết định số 361/QĐ-STNMT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho  Nguyễn Huỳnh Thúy Vy

         Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Huỳnh Thúy Vy có số phát hành giấy giấy chứng nhận BT 665324, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH3109 do Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre cấp ngày 08 tháng 6 năm 2015, thửa đất số 177, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

       Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

      Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

     1. Thông báo cho bà Nguyễn Huỳnh Thúy Vy nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

     2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng thành phố Bến Tre thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng, bà Nguyễn Huỳnh Thúy Vy và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 361qd_stnmt.pdf

25/08/2016 11:00 SAĐã ban hành361. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
338. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thẩu338. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thẩu
Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thẩu

        Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thẩu có số phát hành giấy chứng nhận BU 038300 số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH04261 do Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam ký ngày 28 tháng 8 năm 2014, thửa đất số 9 tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại ấp An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

      Lý do: bà Nguyễn Thị Thẩu bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

     1. Thông báo cho bà Nguyễn Thị Thẩu nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

     2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỏ Cày Nam, Ủy ban nhân dân xã Đa Phước Hội thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

    Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phước Hội, bà Nguyễn Thị Thẩu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 338qd_stnmt.pdf

09/08/2016 4:00 CHĐã ban hành338. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thẩu
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 07 tháng 4 năm 2017)Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 07 tháng 4 năm 2017)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 07 tháng 4 năm 2017)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 03 tháng 4 năm 2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 07 tháng 4 năm 2017 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
03/4
Sáng
Nội dung: Hội nghị Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm:Cơ quan
Chiều
Nội dung: Hội nghị Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác Khu Công nghiệp An Hiệp
Địa điểm: KCN An Hiệp
THỨ BA
04/4
Sáng
Nội dung: Hội nghị Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Ban Nội chính
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Hội nghị Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Họp giải quyết đất trụ sở 6 Sở
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Nội chính
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Họp ĐTM
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ TƯ
05/4
Sáng
Nội dung: Hội nghị Vĩnh Long
Địa điểm: Vĩnh Long
Nội dung: Họp thống nhất đất đai BCH Quân sự tỉnh và BCH Bộ đội biên phòng
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Hội nghị BC chuyên đề Đồng khởi nghiệp
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp đánh giá trữ lượng cát
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Hội nghị Vĩnh Long
Địa điểm: Vĩnh Long
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp đánh giá trữ lượng cát
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
06/4
Sáng
Nghỉ lễ
Nghỉ lễ
Nghỉ lễ
Nghỉ lễ
Chiều
Nghỉ lễ
Nghỉ lễ
Nghỉ lễ
Nghỉ lễ
THỨ SÁU
07/4
Sáng
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Nội dung: Họp thẩm định hỗ trợ bồi thường tái định cư
Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Chiều
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Nội dung: Họp Đảng ủy xã An Định – Mò Cày Nam
Địa điểm: xã An Định
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
04/04/2017 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 07 tháng 4 năm 2017)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 09 tháng 01 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 12 tháng 01 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
08/01
Sáng
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Công tác xã Thành Thới A
Địa điểm: Thành Thới A
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Ủy ban Mặt trận tổ quốc
Địa điểm: Ủy ban Mặt trận tổ quốc
THỨ BA
09/01
Sáng
Nội dung: Họp Giám sát HĐND tỉnh
Địa điểm: HĐND tỉnh
Nội dung: Họp Giám sát HĐND tỉnh
Địa điểm: HĐND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm điểm Chi cục Bảo vệ môi trường
Địa điểm:Chi cục Bảo vệ môi trường
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp BTV Đảng ủy Sở
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Phòng Quản lý tài nguyên
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Kiểm điểm Chi cục Bảo vệ môi trường
Địa điểm: Chi cục Bảo vệ môi trường
THỨ TƯ
10/01
Sáng
Nội dung: Họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Địa điểm: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Nội dung: Họp BCĐ Nông thôn mới
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp thẩm định nhu càu sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Phòng Thanh tra
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Hội Nông dân
Địa điểm: Hội Nông dân
Chiều
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ NĂM
11/01
Sáng
Nội dung: Dự tổng kết Đoàn Đại biểu quốc hội
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp Chi bộ Quản lý đất đai
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Chi bộ Tài nguyên môi trường
Địa điểm: Chi cục Bảo vệ môi trường
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Chi bộ Quản lý đất đai
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp trực tuyến Công an tỉnh
Địa điểm: Công an tỉnh
Nội dung: Họp Chi bộ Tài nguyên môi trường
Địa điểm: Chi cục Bảo vệ môi trường
THỨ SÁU
12/01
Sáng
Nội dung: Dự đối thoại Mỏ Cày Nam
Địa điểm: huyện Mỏ Cày Nam
Nội dung: Công tác huyện Bình Đại
Địa điểm: huyện Bình Đại
--
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra Nông thôn mới
Địa điểm: Huyện Mỏ Cày Bắc
Chiều
Nội dung: Dự đối thoại Mỏ Cày Nam
Địa điểm: huyện Mỏ Cày Nam
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Ban chấp hành Công đoàn
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
10/01/2018 3:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức và thời điểm phỏng vấnThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức và thời điểm phỏng vấn

Tải nội dung thông báo: 2961-Xettuyen-TTTT.pdf

14/12/2015 9:00 SAĐã ban hànhThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức và thời điểm phỏng vấn
329. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu329. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu
Quyết định số 329/QĐ-STNMT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu

       Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu có số phát hành Giấy chứng nhận A 156213, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 410308-01781, do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách cấp ngày 20 tháng 7 năm 1990, thửa đất số 2492; 2493, tờ bản đồ số 2 tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

       Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

        Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc sau đây:

       1. Thông báo cho bà Huỳnh Thị Xiếu nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

       2. Chỉ đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Lách, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Lách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành, bà Huỳnh Thị Xiếu và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định Quyet dinh 329qd_stnmt.pdf

02/08/2016 8:00 SAĐã ban hành329. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu
323. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Giông323. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Giông
Quyết định số 323/QĐ-STNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Giông

       Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Giông có số phát hành giấy chứng nhận BB 106664, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00097 do Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri cấp ngày 15 tháng 04 năm 2010, thửa đất số 136, tờ bản đồ số 2 tại thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

       Lý do: Bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

        Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

       1. Thông báo cho ông Nguyễn Văn Giông nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

       2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Tri, Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Tri thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Tri, ông Nguyễn Văn Giông và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định Quyet_dinh_so_323qd_stnmt.pdf

27/07/2016 11:00 CHĐã ban hành323. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Giông
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 29tháng 03 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 29tháng 03 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 29tháng 03 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 27 tháng 3 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
25/3
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Chi bộ QLĐĐ

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Sở Xây dựng

Địa điểm: Sở Xây dựng

Nội dung: Họp thống nhất giá dự án Tây Bắc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp HĐBT

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ BA
26/3
Sáng

Nội dung: Họp BCĐ Nông thôn mới

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Ban Tuyên giáo

Địa điểm: Ban Tuyên giáo

Chiều

Nội dung: Họp cán bộ chủ chốt tỉnh

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp cán bộ chủ chốt tỉnh

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

THỨ TƯ
27/3
Sáng

Nội dung: Công tác xã Hưng Phong

Địa điểm: xã Hưng Phong

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Tỉnh đội

Địa điểm: Tỉnh đội

Chiều

Nội dung: Công tác xã Hưng Phong

Địa điểm: xã Hưng Phong

Nội dung: Họp BCĐ Điều tra dân số

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Tỉnh đội

Địa điểm: Tỉnh đội

THỨ NĂM
28/3
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Ban Chỉ đạo Khoáng sản

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
29/3
Sáng

Nội dung: Họp BCĐ Biến đổi khí hậu

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Phòng Quản lý TN và KTTV

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp BCĐ Phát triển du lịch

Địa điểm: TP Bến Tre

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
27/03/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 29tháng 03 năm 2019)
Thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tinThông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin
Sau khi, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin, trong thời gian 10 ngày (kể từ ngày ra thông báo) Hội đồng chỉ nhận được 01 đơn xin phúc khảo của thí sinh Lê Thị Thắm, các thí sinh còn lại không có đơn xin phúc khảo.

​Ngày 21 tháng 1 năm 2016, Hội đồng xét tuyển viên chức thành lập Ban Phúc khảo để chấm phúc khảo kết quả học tập của thí sinh Lê Thị Thắm. Sau khi, Ban Phúc khảo báo cáo kết quả phúc khảo, Hội đồng xét tuyển viên chức đã thống nhất cách tính điểm và kết quả phúc khảo của Ban Phúc khảo. Cụ thể: Tải về toàn văn thông báo 206-Thongbao-KQPhuckhao.pdf

29/01/2016 8:00 SAĐã ban hànhThông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 06 tháng 4 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 06 tháng 4 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 06 tháng 4 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 03 tháng 4 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 06 tháng 4 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
02/4
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Nội dung: Đại hội Chi bộ Quản lý đất đai
Địa điểm: Hội trường Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp dự án AMD
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ BA
03/4
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Chiều
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Nội dung: Họp Hội đồng thẩm định hỗ trợ tái định cư
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
THỨ TƯ
04/4
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Làm việc
Địa điểm:Cơ quan
Chiều
Nội dung: Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở
Địa điểm: Hội trường Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung:Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
05/4
Sáng
Nội dung: Làm việc với ông Triết (Phường 7)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác tỉnh Vĩnh Long
Địa điểm: tỉnh Vĩnh Long
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nghỉ phép
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác tỉnh Vĩnh Long
Địa điểm: tỉnh Vĩnh Long
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nghỉ phép
THỨ SÁU
06/4
Sáng
Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Đại hội Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất
Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
04/04/2018 7:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 06 tháng 4 năm 2018)
Bến Tre: Ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử M-Office vào quản lýBến Tre: Ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử M-Office vào quản lý
Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính tại cơ quan Nhà nước tại tỉnh. Vừa qua Sở Thông tin-Truyền thông đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tiến hành triển khai phần mềm văn phòng điện tử M-Office giai đoạn 1 tại 06 đơn vị: Sở Thông tin-Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, UBND Thành phố Bến Tre và UBND huyện Châu Thành.
22/03/2014 12:00 CHĐã ban hànhBến Tre: Ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử M-Office vào quản lý
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Nguyễn Văn Chinh - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 01 - Trần Quốc Tuấn - Phường 2 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3211494 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn