Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Số liệu thống kê
 
Khối lượng hàng hóa vận chuyển 
 
Một số chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre 
 
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh phân theo loại hình kinh tế và ngành kinh tế 
 
Lao động đang làm việc trong nền kinh tế 
 
Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/3/2014 tại Bến Tre đạt kết quả tốt (Bến Tre là Cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013), chiều ngày 14/2/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013. 
Kinh tế năm 2013 đã tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục vươn lên tầm cao hơn trong năm tới, nhen nhóm sự khởi sắc cho những năm tiếp theo, mặc dù còn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh phân theo loại hình kinh tế và ngành kinh tếTổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh phân theo loại hình kinh tế và ngành kinh tế
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh phân theo loại hình kinh tế và ngành kinh tế

Triệu đồng

 2001200220032004Ứơc 2005
TỔNG SỐ5.860.6306.449.1487.191.2398.672.2769.974.956
1. Phân theo loại hình kinh  tế     
-Kinh tế nhà nước865.6301.012.7651.217.4361.556.9061.897.620
-Kinh tế tập thể13.79592.670216.495273.503167.737
-Kinh tế cá nhân4.605.5484.837.6195.295.6626.221.9937.190.573
-Kinh tế tư nhân369.052461.643425.565260.626652.100
-Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài65637.86429.10351.82329.562
* Thuế nhập khẩu5.8316.5876.9787.4257.364
2. Phân theo ngành kinh tế
-Nông nghiệp và lâm nghiệp2.815.4052.960.1643.130.6763.501.8113.780.424
-Thuỷ sản1.090.6911.208.0461.336.7441.774.1161.963.147
-Công nghiệp khai thác mỏ48.45752.89630.24940.89539.377
-Công nghiệp chế biến475.303552.168661.425906.8931.102.696
-Sản xuất và phân phối điện, nước34.04440.30553.73261.44774.619
-Xây dựng194.546238.966304.365352.241454.942
-Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, môtô xe máy và đồ dùng cá nhân475.915519.328563.335631.608774.132
-Khách sạn nhà hàng68.70280.52589.368100.745121.732
-Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc173.740200.281241.834287.956371.419
-Tài chính tín dụng150.636174.692203.996276.571344.146
-Hoạt động khoa học và công nghiệp2.2711.3993.7263.2003.891
-Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn78.46299.858124.340179.147225.195
-Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng đảm bảo xã hội bắt buộc49.36560.475100.932124.128136.304
-Giáo dục và đào tạo111.728145.705204.697247.289320.599
-Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội41.31352.63871.05398.601135.371
-Hoạt động văn hoá thể thao12.11814.35816.51720.38424.766
-Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội2.6767.2689.53612.79614.715
-Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng28.56133.29137.87745.38452.788
-Hoạt động làm thuê công việc gia đình6.5796.7856.8377.0647.693
-Hoạt động của các tổ chức và đoàn thể quốc tế-----
 
22/03/2014 12:00 CHĐã ban hànhTổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh phân theo loại hình kinh tế và ngành kinh tế
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)

​Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)

danh_sach_huy_gcn_Tu_01_11-03_11_2017.xls

30/10/2017 8:00 SAĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)
373. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Huận và bà Mai Thị Tám373. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Huận và bà Mai Thị Tám
Quyết định số 373/QĐ-STNMT ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Huận và bà Mai Thị Tám

       Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Huận và bà Mai Thị Tám có số phát hành Giấy chứng nhận AĐ 401416, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00330, do Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú cấp ngày 09 tháng 11 năm 2007, thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 25, diện tích 644.0 m2 tại xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

       Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

     1. Thông báo cho ông Nguyễn Văn Huận và bà Mai Thị Tám nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

     2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thạnh Phú, Ủy ban nhân dân xã Phú Khánh thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Khánh, ông Nguyễn Văn Huận, bà Mai Thị Tám và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 373qd_stnmt.pdf

07/09/2016 11:00 SAĐã ban hành373. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Huận và bà Mai Thị Tám
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 17 tháng 4 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
15/4
Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ
Chiều

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ
THỨ BA
16/4
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp AMD

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Sở Thông tin và Truyền thông

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông

Nội dung: Họp Chi bộ Quản lý đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
17/4
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: HN công tác chỉnh lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu địa chính

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: HN công tác chỉnh lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu địa chính

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
18/4
Sáng

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp giải quyết các dự án đo đạc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp thông qua điều chỉnh quy hoạch cát

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp Hội đông bồi thường hỗ trợ tái định cư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác Đồng Tháp

Địa điểm: Đồng Tháp

THỨ SÁU
19/4
Sáng

Nội dung: Triển khai Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Hội đông bồi thường hỗ trợ tái định cư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều

Nội dung: Triển khai Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
17/04/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019)
Thành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến TreThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre công bố kết quả lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

​1. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua điện thoại:

​TT​Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1Thông tin chung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường​Ông Nguyễn Văn Chinh​​Giám đốc sở
​0903.034.727
​2​Về công tác bảo vệ môi trường
​Ông Đoàn Văn Phúc
​Phó Giám đốc Sở
​0918.219.151
​3​Về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bảo vệ môi trường
​Ông Lê Văn Đáo
​Phó Giám đốc Sở
​0913.965.098
​4​Về quy định hành chính trong công tác bảo vệ môi trường
​Ông Trương Văn Em
​Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
​0913.184.684


2. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua thư điện tử: stnmt@bentre.gov.vn

3. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua bưu điện hoặc trực tiếp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, số 01, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

15/11/2017 10:00 SAĐã ban hànhThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tinThông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin
Yêu cầu các thí sinh trúng tuyển đến liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin để thực hiện các nội dung tiếp nhận ứng viên; Sở Tài nguyên và Môi trường rất chia sẻ với các thí sinh còn lại, rất mong sự thông cảm của các thí sinh, hẹn gặp lại trong điều kiện khác.
13/01/2016 4:00 CHĐã ban hànhThông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin
Triển vọng khả quan kinh tế 2014 Triển vọng khả quan kinh tế 2014
Kinh tế năm 2013 đã tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục vươn lên tầm cao hơn trong năm tới, nhen nhóm sự khởi sắc cho những năm tiếp theo, mặc dù còn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
22/03/2014 12:00 CHĐã ban hànhTriển vọng khả quan kinh tế 2014
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018) Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 16 tháng 10 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
15/10
Sáng

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Chiều

Nội dung: Công tác Huế

Địa điểm: Huế

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
16/10
Sáng

Nội dung: Công tác Huế

Địa điểm: Huế

Nội dung: Công tác xã Tân Thiềng

Địa điểm: xã Tân Thiềng

Chiều

Nội dung: Công tác Huế

Địa điểm: Huế

Nội dung: Công tác xã Tân Thiềng

Địa điểm: xã Tân Thiềng

THỨ TƯ
17/10
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc với PCT UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Chiều

Nội dung: Họp Đoàn Thanh tra

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Họp Sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 của UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

THỨ NĂM
18/10
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

THỨ SÁU
19/10
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Văn phòng Đăng ký

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp giải quyết định giá các mặt bằng để cho thuê đất

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
16/10/2018 2:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018)
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)

​Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)

danh_sach_huy_gcn_Tu_09_10-13_10_2017.xls

16/10/2017 8:00 SAĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017)Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 24 tháng 4 năm 2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
24/4
Sáng
Nội dung: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu quốc hội
Địa điểm: Huyện Chợ Lách
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp tổ công tác
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu quốc hội
Địa điểm: Huyện Mỏ Cày Nam
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra môi trường huyện Châu Thành
Địa điểm: Huyện Châu Thành
THỨ BA
25/4
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Báo cáo biến đổi khí hậu
Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chiều
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Mỏ Cày Bắc
Địa điểm: Huyện Mỏ Cày Bắc
Nội dung: Họp giám sát HĐND về nông thôn mới
Địa điểm: Sở Nông nghiệp và PTNT
THỨ TƯ
26/4
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Đối thoại tại Tòa án nhân dân tỉnh
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
27/4
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Thẩm định quyền sử dụng đất huyện Châu Thành
Địa điểm: Thành ủy thành phố Bến Tre
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Báo cáo biến đổi khí hậu
Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chiều
Nội dung: Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ
Địa điểm: Sở Nội vụ
Nội dung: Thẩm định quyền sử dụng đất huyện Bình Đại
Địa điểm: Thành ủy thành phố Bến Tre
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp Công đoàn viên chức
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ SÁU
28/4
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
--
Nội dung: Công tác TP Hồ Chí Minh
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Nội dung: Kiểm soát ô nhiễm huyện Bình Đại
Địa điểm: Huyện Bình Đại
Chiều
Nội dung: Họp Sơ kết quý I
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác TP Hồ Chí Minh
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Nội dung: Kiểm soát ô nhiễm huyện Bình Đại
Địa điểm: Huyện Bình Đại
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
25/04/2017 2:15 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017)
Thành phố Bến Tre công bố Quyết định chuyển đổi vị trí đối với công chức xã phường năm 2013Thành phố Bến Tre công bố Quyết định chuyển đổi vị trí đối với công chức xã phường năm 2013
Ngày 27 tháng 02 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức họp công bố quyết định chuyển đổi vị trí đối với công chức xã, phường năm 2013, ông Cao Thành Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, lãnh đạo các phòng và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường có cán bộ chuyển đổi vị trí đến tham dự.
24/03/2014 10:00 SAĐã ban hànhThành phố Bến Tre công bố Quyết định chuyển đổi vị trí đối với công chức xã phường năm 2013
 Chương trình vận động hỗ trợ GTNT: Hội KHKT Cầu đường Bến Tre khảo sát giao thông nông thôn xã Thới Lai, huyện Bình Đại Chương trình vận động hỗ trợ GTNT: Hội KHKT Cầu đường Bến Tre khảo sát giao thông nông thôn xã Thới Lai, huyện Bình Đại
Ngày 05/3/2014, Hội KHKT Cầu đường Bến Tre tổ chức khảo sát giao thông nông thôn ở xã Thới Lai, huyện Bình Đại. Đoàn gồm có ông Trịnh Văn Y – Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Bến Tre; bà Lê Thanh Trang – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đại đức Thích Trí Thuận – Đại diện chùa Pháp Hoa – Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện và Chi hội Cầu đường huyện Bình Đại, được các đồng chí lãnh đạo của xã Thới Lai tiếp xúc thông báo tình hình kinh tế, đời sống và thực trạng giao thông nông thôn còn nhiều cầu xuống cấp. Sau đó, xã có tổ chức đưa đoàn đi tham quan một số tuyến lộ trong xã còn là lộ đất trải đá dăm và qua hàng chục cây cầu, trong số đó có 3 cây cầu xuống cấp trầm trọng là: cầu Kinh Nhỏ ấp Việc Giữa; cầu Chùa và cầu Giồng Bà Trụ ở ấp Sân Banh, trong đó cầu Giồng Bà Trụ ấp Sân Banh các trụ cầu phía dưới đã bị gãy, đi trên cầu đung đưa, rất nguy hiểm.
22/03/2014 12:00 CHĐã ban hành Chương trình vận động hỗ trợ GTNT: Hội KHKT Cầu đường Bến Tre khảo sát giao thông nông thôn xã Thới Lai, huyện Bình Đại
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thônSở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát các mô hình về bảo vệ môi trường khu vực nông thôn của Tổng cục Môi trường.

aaa.jpg

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường có bà Nguyễn Hoàng Ánh - Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm, bà Tô Thúy Nga - Phó Chánh văn phòng Cục kiểm soát ô nhiễm, ông Phương Đình Anh - Trưởng phòng nghiệp vụ và ông Vi Việt Hoàng – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương, các thành viên đoàn khảo sát và Công ty Cổ phần Công nghệ Remy Việt Nam. Về phía tỉnh Bến Tre, có ông Đoàn Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Văn Em – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, ông Phạm Văn Tòng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y, ông Nguyễn Xuân Hoà – Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lộc – Chuyên viên Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình triển khai các mô hình xử lý chất thải rắn và bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bến Tre, theo đó chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn hiện nay được giao cho đội hoặc tổ vệ sinh thu gom. Tuy nhiên, lượng chất thải rắn khu vực nông thôn hiện nay cũng mới chỉ được thu gom ở trung tâm các xã, khu chợ, nơi tập trung đông dân cư. Trong số 147 xã trên địa bàn tỉnh có 107 xã có dịch vụ thu gom rác, rác thải được thu gom, vận chuyển và đổ lộ thiên thành nhiều lớp tại bãi rác của xã hoặc bãi rác huyện, mùa nắng rác được đốt, mùa mưa để phân hủy tự nhiên có kết hợp phun chế phẩm khử mùi hôi, ruồi hoặc xử lý theo phương pháp thu hồi phế liệu để tái chế. Còn lại các khu vực khác (hộ gia đình, cơ sở sản xuất, nơi công cộng)… chất thải rắn chủ yếu được thu gom đốt, đổ lấp mương, thải vào nơi đất trống,... Trên địa bàn tỉnh có 09 bãi xử lý chất thải rắn đang hoạt động chủ yếu xử lý cho các khu vực đô thị, có 03 bãi rác có hệ thống thu gom nước rỉ rác, các bãi rác còn lại không có lớp lót đáy và hệ thống thu gom nước rỉ rác. Trên địa bàn tỉnh có một lò đốt rác thải sinh hoạt tại huyện Giồng Trôm thu gom và xử lý rác của các xã trên địa bàn huyện.

1111.jpg

Về tình hình thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Là một tỉnh nông nghiệp (diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 76% diện tích đất tự nhiên) với 41.582 ha diện tích cây lương thực có hạt; 27.730 ha diện tích trồng cây ăn trái; 7.378 ha diện tích trồng rau đậu các loại, hoa, cây cảnh và 70.127 ha diện tích trồng dừa. Trong quá trình sản xuất, người nông dân thường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học,…để giúp cây trồng phát triển tốt và hạn chế các loại sâu bệnh gây hại. Bên cạnh đó, đã làm phát sinh một lượng lớn bao gói thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường. Hiện tại, lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom, xử lý tốt, người dân xử lý các loại chất thải này bằng cách tự thu gom bỏ vào nhà kho hoặc các hố nhỏ để lưu giữ hoặc đem chôn đốt. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân sau khi sử dụng bao gói thuốc bảo vệ thực vật thải trực tiếp trên đồng ruộng, kênh mương dẫn thoát nước,... Tại một số vùng trồng cây chuyên canh được trang bị bể/ hố thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Do trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nên hiện tại bao gói lưu giữ tại các thùng, hố đã quá tải cần có biện pháp xử lý.

2222.JPG

Sau khi nghe tỉnh trình bày các khó khăn trong việc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn và đề xuất hỗ trợ các mô hình nhằm thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Đoàn khảo sát đã đề nghị tỉnh hoàn thiện các đề xuất mô hình gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét hỗ trợ.

Để giúp Đoàn công tác hiểu hơn về thực trạng tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật, trong ngày 22 tháng 9 đoàn đã đi khảo sát thực tế tại bãi rác huyện Chợ Lách và mô hình bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại làng nghề cây giống, hoa kiểng xã Vĩnh Thành.

Qua chuyến khảo sát, Đoàn công tác của Tổng cục môi trường sẽ hiểu hơn về thực trạng cũng như các đặc thù của địa phương trong việc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường, qua đó có những đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện để vận hành bền vững các mô hình bảo vệ môi trường hiện có tại các vùng nông thôn trên địa bàn cả nước.
02/10/2017 9:00 SAĐã ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)

​Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)

danh_sach_huy_gcn_Tu_25_9-29_9_2017.xls

02/10/2017 8:00 SAĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)
Quyết định công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến TreQuyết định công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

​Tải nội dung: 2895_QD_UBND.zip

04/12/2017 6:00 CHĐã ban hànhQuyết định công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2017Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2017
Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2017
20/11/2017 9:00 SAĐã ban hànhDanh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2017
350. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Ngọc Hiền350. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Ngọc Hiền
Quyết định số 350/QĐ-STNMT ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Ngọc Hiền

         Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Ngọc Hiền có số phát hành giấy chứng nhận CB 106402, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CS06743 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp ngày 08 tháng 4 năm 2016, thửa đất số 105, tờ bản đồ số15, tọa lạc tại khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

      Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

      Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

     1. Thông báo cho bà Nguyễn Ngọc Hiền nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có).

     2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỏ Cày Nam, Ủy ban nhân dân thị trấn Mỏ Cày thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỏ Cày Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mỏ Cày, bà Nguyễn Ngọc Hiền và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 350qd_stnmt.pdf

18/08/2016 9:00 SAĐã ban hành350. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Ngọc Hiền
368. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Phạm Thị Nhứt368. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Phạm Thị Nhứt
Quyết định số 368/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Phạm Thị Nhứt

         Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Phạm Thị Nhứt có số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1334 do Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp ngày 06 tháng 12 năm 1997, thửa đất số 1393, tờ bản đồ số 2 tại xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

         Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

         Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

        1. Thông báo cho hộ bà Phạm Thị Nhứt nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có).

         2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Giồng Trôm, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính.

          Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giồng Trôm, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh, hộ bà Phạm Thị Nhứt và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 368qd_stnmt.pdf

31/08/2016 9:00 SAĐã ban hành368. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Phạm Thị Nhứt
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức và thời điểm phỏng vấnThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức và thời điểm phỏng vấn
Căn cứ vào kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, đối chiếu với tiêu chuẩn xét tuyển, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thông báo thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức và thời điểm phỏng vấn

Tải nội dung thông báo:

44-TB-TTQTTNMT.pdf

17/05/2017 1:00 CHĐã ban hànhThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức và thời điểm phỏng vấn
Thông báo về việc tham gia thực hiện gói thầu Nâng cấp, bảo trì, vận hành Hệ thống thông tin đất đai của Trung tâm Công nghệ thông tinThông báo về việc tham gia thực hiện gói thầu Nâng cấp, bảo trì, vận hành Hệ thống thông tin đất đai của Trung tâm Công nghệ thông tin
Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến Quý đơn vị trong và ngoài tỉnh thuộc lĩnh vực cung cấp thiết bị tin học đăng ký tham gia thực hiện gói thầu

​- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 8 giờ 00, ngày 23 tháng 8 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ: Trung tâm Công nghệ thông tin, địa chỉ: Số 01, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, thành phố Bến Tre.

Tải nội dung: 180_TB_TTCNTT.pdf

24/08/2017 10:00 SAĐã ban hànhThông báo về việc tham gia thực hiện gói thầu Nâng cấp, bảo trì, vận hành Hệ thống thông tin đất đai của Trung tâm Công nghệ thông tin
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 21 tháng 12 năm 2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2017 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
18/12
Sáng
Nội dung: Dự HN Sơ kết
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Dự HN Sơ kết
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Dự HN Sơ kết
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Dự HN Sơ kết
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Dự HN Sơ kết
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung:Dự HN Sơ kết
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Dự HN Sơ kết
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Dự HN Sơ kết
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ BA
19/12
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Thẩm định kế hoạch SDĐ Mỏ Cày Bắc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Dự đới bờ biển
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm:Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Thẩm định kế hoạch SDĐ Ba Tra và Chợ Lách
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung:Làm việc
Địa điểm:Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ TƯ
20/12
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra Nông thôn mới
Địa điểm: Chợ Lách
Chiều
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra Nông thôn mới
Địa điểm: Chợ Lách
THỨ NĂM
21/12
Sáng
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Kiểm tra Nông thôn mới
Địa điểm: Châu Thành
Chiều
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Họp thẩm định phương án thiết kế đất đai
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp dự án AMD
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ SÁU
22/12
Sáng
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Công tác Bình Đại
Địa điểm: Bình Đại
--
Nội dung: Họp dự án Oxfam
Địa điểm: Sở Nông nghiệp
Nội dung: Công tác tp Hồ Chí Minh
Địa điểm:tp Hồ Chí Minh
Chiều
Nội dung:Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Họp mở thẩu dự án thoái hóa đất
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác Mỏ Cày Nam
Địa điểm: Mỏ Cày Nam
Nội dung: Công tác tp Hồ Chí Minh
Địa điểm: tp Hồ Chí Minh
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
21/12/2017 3:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017
DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY 05/12/2016DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY 05/12/2016
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận ngày 05 tháng 12 năm 2016
06/12/2016 3:00 CHĐã ban hànhDANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY 05/12/2016
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 12 tháng 4 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
08/4
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác huyện Ba Tri

Địa điểm: huyện Ba Tri

THỨ BA
09/4
Sáng

Nội dung: Công tác xã Vĩnh Hòa

Địa điểm: huyện Ba Tri

Nội dung: Họp Sơ kết quý I của Đảng ủy khối

Địa điểm: Đảng ủy khối

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

Chiều

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

THỨ TƯ
10/4
Sáng

Nội dung: Hội nghị sơ kết quý I

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
11/4
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Công tác xã An Định

Địa điểm: xã An Định

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp công bố quyết định thanh tra

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
12/4
Sáng

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp giải quyết các dự án đo đạc năm 2019

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
11/04/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019)
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 8 năm 2017Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 8 năm 2017
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 8 năm 2017
31/08/2017 2:00 CHĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 8 năm 2017
Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến TreThông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

       1. Kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 (Thứ Hai), các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, địa chỉ: Số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (tầng 1, tầng 2, tòa nhà Bưu điện tỉnh).

    2. Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

    - Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ;

   - Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

   3. Công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Ông Trần Hoàng Tấn và Bà Nguyễn Thị Chính. Số điện thoại: 02753.511.353.

Tải văn bản: 1199_2019_TB_STNMT.pdf

06/05/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động
12/04/2017 8:00 SAĐã ban hànhThông báo tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
09/7
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Họp giao ban
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp giao ban
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp giao ban
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
THỨ BA
10/7
Sáng
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri
Địa điểm: huyện Ba Tri
Nội dung: Dự họp Thường vụ UBND tỉnh
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Công đoàn viên chức tỉnh
Địa điểm: Tp Bến Tre
Chiều
Nội dung: Họp Chi cục Bảo vệ môi trường
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Chi cục Bảo vệ môi trường
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ TƯ
11/7
Sáng
Nội dung: Hội nghị UBND
Địa điểm:UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Thi Báo cáo viên nông thôn mới
Địa điểm: Tp Bến Tre
Chiều
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Thi Báo cáo viên nông thôn mới
Địa điểm: Tp Bến Tre
THỨ NĂM
12/7
Sáng
Nội dung: Họp Sơ kết 6 tháng
Địa điểm: TP Bến Tre
Nội dung: Công tác tỉnh Trà Vinh
Địa điểm: tỉnh Trà Vinh
Nội dung: Công tác huyện Giồng Trôm
Địa điểm: huyện Giồng Trôm
Nội dung: Họp Sơ kết 6 tháng
Địa điểm: TP Bến Tre
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác tỉnh Trà Vinh
Địa điểm: tỉnh Trà Vinh
Nội dung: Công tác huyện Giồng Trôm
Địa điểm: huyện Giồng Trôm
Nội dung: Họp xử lý môi trường
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ SÁU
13/7
Sáng
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp ĐTM
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Nội dung: Họp giải quyết Chùa Long Phước
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Đảng ủy làm việc với BCH công đoàn
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
11/07/2018 4:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 25 tháng 12 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
24/12
Sáng

Nội dung: Họp Ban giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

THỨ BA
25/12
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp HĐ bồi thường hỗ trợ tái định

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác TP Bến Tre

Địa điểm: TP Bến Tre

THỨ TƯ
26/12
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác huyện Bình Đại

Địa điểm: huyện Bình Đại

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác huyện Châu Thành

Địa điểm: huyện Châu Thành

THỨ NĂM
27/12
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Chiều

Nội dung: Hội nghị sơ kết Nông thôn mới

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Giải quyết giao đất

Địa điểm: huyện Chợ Lách

THỨ SÁU
28/12
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Giải quyết giao đất

Địa điểm: tp Bến Tre

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
26/12/2018 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018)
DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY 03/10/2016DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY 03/10/2016
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận ngày 03/10/2016 (bổ sung hộ bà Phan Thị Huyền)
28/10/2016 9:00 SAĐã ban hànhDANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY 03/10/2016
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận từ ngày 24/02 đến ngày 08/3/2017Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận từ ngày 24/02 đến ngày 08/3/2017
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 08 tháng 3 năm 2017
09/03/2017 4:00 CHĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận từ ngày 24/02 đến ngày 08/3/2017
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Nguyễn Văn Chinh - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 01 - Trần Quốc Tuấn - Phường 2 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3211494 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn