Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo của Sở
 
Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre 
 
Quyết định 1187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành ngày 05 tháng 6 năm 2018 Về việc công bố danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 25 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre 
 
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 
 
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường 
 
Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre 
 
Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2017 
 
Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre công bố kết quả lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre 
 
Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017 
 
​Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10, 11 năm 2017 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017) 
 
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017) 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)

​Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)

danh_sach_huy_gcn_Tu_01_11-03_11_2017.xls

30/10/2017 8:00 SAĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 10 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 26/10/2017)
Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2017Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2017
Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2017
20/11/2017 9:00 SAĐã ban hànhDanh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2017
Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến TreThông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

       1. Kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 (Thứ Hai), các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, địa chỉ: Số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (tầng 1, tầng 2, tòa nhà Bưu điện tỉnh).

    2. Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

    - Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ;

   - Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

   3. Công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Ông Trần Hoàng Tấn và Bà Nguyễn Thị Chính. Số điện thoại: 02753.511.353.

Tải văn bản: 1199_2019_TB_STNMT.pdf

06/05/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2017Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2017
Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017
13/11/2017 11:00 SAĐã ban hànhDanh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2017
Thành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến TreThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre công bố kết quả lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

​1. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua điện thoại:

​TT​Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1Thông tin chung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường​Ông Nguyễn Văn Chinh​​Giám đốc sở
​0903.034.727
​2​Về công tác bảo vệ môi trường
​Ông Đoàn Văn Phúc
​Phó Giám đốc Sở
​0918.219.151
​3​Về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bảo vệ môi trường
​Ông Lê Văn Đáo
​Phó Giám đốc Sở
​0913.965.098
​4​Về quy định hành chính trong công tác bảo vệ môi trường
​Ông Trương Văn Em
​Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
​0913.184.684


2. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua thư điện tử: stnmt@bentre.gov.vn

3. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua bưu điện hoặc trực tiếp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, số 01, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

15/11/2017 10:00 SAĐã ban hànhThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Quyết định công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến TreQuyết định công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

​Tải nội dung: 2895_QD_UBND.zip

04/12/2017 6:00 CHĐã ban hànhQuyết định công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019NewThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 17 tháng 7 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
15/7
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Công tác Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung: Công tác Mỹ Hưng

Địa điểm: Mỹ Hưng

Chiều

Nội dung: Họp Hội đồng thẩm định đề cương

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
16/7
Sáng

Nội dung: Công tác Mỏ Cày Bắc

Địa điểm: Mỏ Cày Bắc

Nội dung: Công tác Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung: Công tác Thạnh Phú

Địa điểm: Thạnh Phú

Chiều

Nội dung: Họp ĐTM

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
17/7
Sáng

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
18/7
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp ĐTM

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
19/7
Sáng

Nội dung: Họp Sơ kết

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Họp Sơ kết

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Họp Sơ kết

Địa điểm: Hội trường Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​

17/07/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
371. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân371. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân
Quyết định số 371/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân

           Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân thuộc thửa đất số 1541, tờ bản đồ số 5 tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, đã được Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại cấp giấy chứng nhận có số vào sổ cấp giấy chứng nhận là 1654/QSDĐ theo Quyết định số 941/QĐ-UB ngày 16 tháng 7 năm 2001;

          Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

         Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

       1. Thông báo cho bà Bùi Thị Nhân nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có).

       2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Đại, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phước thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Đại, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phước, bà Bùi Thị Nhân và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 371qd_stnmt.pdf

31/08/2016 9:00 SAĐã ban hành371. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Bùi Thị Nhân
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 30 tháng 01 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
28/01
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Chi bộ Văn phòng Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
29/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
30/01
Sáng

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Châu Thành

Địa điểm: huyện Châu Thành

THỨ NĂM
31/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
01/02
Sáng

Nội dung: Viếng nghĩa trang liệt sĩ

Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
30/01/2019 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 22 tháng 8 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
20/8
Sáng
Nội dung: Công tác Bình Định
Địa điểm: Bình Định
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác Bình Định
Địa điểm: Bình Định
Nội dung: Họp Hồi đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp mở thầu gói thầu tài chính
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ BA
21/8
Sáng
Nội dung: Công tác Bình Định
Địa điểm: Bình Định
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Nội dung: Đối thoại công dân
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác Bình Định
Địa điểm: Bình Định
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ TƯ
22/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp chuyển nhượng quyền SDĐ – nhà máy bia
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác tp Hồ Chí Minh
Địa điểm: tp Hồ Chí Minh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp thống nhất thu nghĩa vụ TC bằng hình thức điện tử
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác tp Hồ Chí Minh
Địa điểm: tp Hồ Chí Minh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
23/8
Sáng
Nội dung: Làm việc với Đoàn Thanh tra
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp thu hồi GCN
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc với Đoàn Thanh tra
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc với Đoàn Thanh tra
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Mở thầu
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ SÁU
24/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri
Địa điểm: huyện Ba Tri
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri
Địa điểm:huyện Ba Tri
Nội dung: Họp Hội đồng thẩm định
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
22/08/2018 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 03 tháng 01 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
31/12/2018
Sáng

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch

Chiều

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch

THỨ BA
01/01
Sáng

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch

Chiều

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch

THỨ TƯ
02/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Chi cục Quản lý đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ NĂM
03/01
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
04/01
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp cán bộ

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Chi cục Quản lý đất đai

Địa điểm: Phòng họp SởTHỨ BẢY
05/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Chi cục Quản lý đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp giải quyết đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
07/01/2019 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)
Khối lượng hàng hóa vận chuyểnKhối lượng hàng hóa vận chuyển
Khối lượng hàng hóa vận chuyển

Nghìn tấn
 2001200220032004Ước 2005
Tổng số1.6591.8512.0632.1912.640
1. Phân theo loại hình kinh tế     
- Kinh tế Nhà nước454350712
- Kinh tế tập thể-----
- Kinh tế tư nhân2512262130
- Kinh tế cá thể1.5881.7961.9872.1632.598
2. Phân theo ngành vận tải     
- Đường bộ6686579681.0281.245
- Đường sông9911.1941.0951.1631.395​​
22/03/2014 12:00 CHĐã ban hànhKhối lượng hàng hóa vận chuyển
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 18 tháng 01 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 18 tháng 01 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 18 tháng 01 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 15 tháng 01 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 18 tháng 01 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
14/01
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nghỉ phép

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
15/01
Sáng

Nghỉ phép

Nội dung: Hội nghị trực tuyến Bộ Nội vụ

Địa điểm: tp Bến Tre

Chiều

Nghỉ phép

Nội dung: Họp giải quyết bồi thường nhà khách Bến Tre

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ TƯ
16/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác xã Bảo Thạnh

Địa điểm: xã Bảo Thạnh

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp giải quyết đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ NĂM
17/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp ĐTM

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Dự kỷ niệm 55 năm Đồng Khởi

Địa điểm: huyện Mỏ Cày Nam

THỨ SÁU
18/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp Đảng ủy Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
15/01/2019 2:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 18 tháng 01 năm 2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thônSở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát các mô hình về bảo vệ môi trường khu vực nông thôn của Tổng cục Môi trường.

aaa.jpg

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường có bà Nguyễn Hoàng Ánh - Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm, bà Tô Thúy Nga - Phó Chánh văn phòng Cục kiểm soát ô nhiễm, ông Phương Đình Anh - Trưởng phòng nghiệp vụ và ông Vi Việt Hoàng – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương, các thành viên đoàn khảo sát và Công ty Cổ phần Công nghệ Remy Việt Nam. Về phía tỉnh Bến Tre, có ông Đoàn Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Văn Em – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, ông Phạm Văn Tòng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y, ông Nguyễn Xuân Hoà – Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lộc – Chuyên viên Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình triển khai các mô hình xử lý chất thải rắn và bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bến Tre, theo đó chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn hiện nay được giao cho đội hoặc tổ vệ sinh thu gom. Tuy nhiên, lượng chất thải rắn khu vực nông thôn hiện nay cũng mới chỉ được thu gom ở trung tâm các xã, khu chợ, nơi tập trung đông dân cư. Trong số 147 xã trên địa bàn tỉnh có 107 xã có dịch vụ thu gom rác, rác thải được thu gom, vận chuyển và đổ lộ thiên thành nhiều lớp tại bãi rác của xã hoặc bãi rác huyện, mùa nắng rác được đốt, mùa mưa để phân hủy tự nhiên có kết hợp phun chế phẩm khử mùi hôi, ruồi hoặc xử lý theo phương pháp thu hồi phế liệu để tái chế. Còn lại các khu vực khác (hộ gia đình, cơ sở sản xuất, nơi công cộng)… chất thải rắn chủ yếu được thu gom đốt, đổ lấp mương, thải vào nơi đất trống,... Trên địa bàn tỉnh có 09 bãi xử lý chất thải rắn đang hoạt động chủ yếu xử lý cho các khu vực đô thị, có 03 bãi rác có hệ thống thu gom nước rỉ rác, các bãi rác còn lại không có lớp lót đáy và hệ thống thu gom nước rỉ rác. Trên địa bàn tỉnh có một lò đốt rác thải sinh hoạt tại huyện Giồng Trôm thu gom và xử lý rác của các xã trên địa bàn huyện.

1111.jpg

Về tình hình thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Là một tỉnh nông nghiệp (diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 76% diện tích đất tự nhiên) với 41.582 ha diện tích cây lương thực có hạt; 27.730 ha diện tích trồng cây ăn trái; 7.378 ha diện tích trồng rau đậu các loại, hoa, cây cảnh và 70.127 ha diện tích trồng dừa. Trong quá trình sản xuất, người nông dân thường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học,…để giúp cây trồng phát triển tốt và hạn chế các loại sâu bệnh gây hại. Bên cạnh đó, đã làm phát sinh một lượng lớn bao gói thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường. Hiện tại, lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom, xử lý tốt, người dân xử lý các loại chất thải này bằng cách tự thu gom bỏ vào nhà kho hoặc các hố nhỏ để lưu giữ hoặc đem chôn đốt. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân sau khi sử dụng bao gói thuốc bảo vệ thực vật thải trực tiếp trên đồng ruộng, kênh mương dẫn thoát nước,... Tại một số vùng trồng cây chuyên canh được trang bị bể/ hố thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Do trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nên hiện tại bao gói lưu giữ tại các thùng, hố đã quá tải cần có biện pháp xử lý.

2222.JPG

Sau khi nghe tỉnh trình bày các khó khăn trong việc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn và đề xuất hỗ trợ các mô hình nhằm thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Đoàn khảo sát đã đề nghị tỉnh hoàn thiện các đề xuất mô hình gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét hỗ trợ.

Để giúp Đoàn công tác hiểu hơn về thực trạng tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật, trong ngày 22 tháng 9 đoàn đã đi khảo sát thực tế tại bãi rác huyện Chợ Lách và mô hình bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại làng nghề cây giống, hoa kiểng xã Vĩnh Thành.

Qua chuyến khảo sát, Đoàn công tác của Tổng cục môi trường sẽ hiểu hơn về thực trạng cũng như các đặc thù của địa phương trong việc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường, qua đó có những đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện để vận hành bền vững các mô hình bảo vệ môi trường hiện có tại các vùng nông thôn trên địa bàn cả nước.
02/10/2017 9:00 SAĐã ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường về khảo sát các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 14 tháng 8 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
13/8
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ BA
14/8
Sáng
Nội dung: Họp Ban chỉ đạo
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Hồi đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác xã Vĩnh Hòa – Chợ Lách
Địa điểm: xã Vĩnh Hòa
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp chi bộ Thanh tra
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc với Ban tổ chức Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
THỨ TƯ
15/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Trung tâm Công nghệ thông tin và Văn phòng Đăng ký
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra môi trường Doanh nghiệp
Địa điểm: tp Bến Tre
Chiều
Nội dung: Họp TV UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp TV UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra chi bộ Trung tâm CNTT
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
16/8
Sáng
Nội dung: Giải trình đất rừng phòng hộ và đất năng lượng
Địa điểm: Tp Bến Tre
Nội dung: Công tác tỉnh Tiền Giang
Địa điểm: tỉnh Tiền Giang
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chiều
Nội dung: Giải trình đất rừng phòng hộ và đất nông lâm
Địa điểm: Tp Bến Tre
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THỨ SÁU
17/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm:Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
14/08/2018 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018)
Triển vọng khả quan kinh tế 2014 Triển vọng khả quan kinh tế 2014
Kinh tế năm 2013 đã tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục vươn lên tầm cao hơn trong năm tới, nhen nhóm sự khởi sắc cho những năm tiếp theo, mặc dù còn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
22/03/2014 12:00 CHĐã ban hànhTriển vọng khả quan kinh tế 2014
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 18 tháng 03 đến ngày 22 tháng 03 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 18 tháng 03 đến ngày 22 tháng 03 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 18 tháng 03 đến ngày 22 tháng 03 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 20 tháng 3 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
18/3
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
19/3
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp giải quyết Nhà khách Bến Tre

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp trực tuyến

Địa điểm: UBND tỉnh

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
20/3
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp Hội đồng đánh giá khoáng sản

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Hội đồng đánh giá khoáng sản

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ NĂM
21/3
Sáng

Nội dung: Họp Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung: Họp Sở Nông nghiệp và PTNN

Địa điểm: Sở Nông nghiệp và PTNN

Nội dung: Công tác huyện Bình Đại

Địa điểm: huyện Bình Đại

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp thống kê quy hoạch đất

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác huyện Bình Đại

Địa điểm: huyện Bình Đại

THỨ SÁU
22/3
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp sơ kết hoàn thiện dự án VLAP, quản lý đất công

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
20/03/2019 2:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 18 tháng 03 đến ngày 22 tháng 03 năm 2019)
329. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu329. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu
Quyết định số 329/QĐ-STNMT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu

       Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu có số phát hành Giấy chứng nhận A 156213, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 410308-01781, do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách cấp ngày 20 tháng 7 năm 1990, thửa đất số 2492; 2493, tờ bản đồ số 2 tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

       Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

        Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc sau đây:

       1. Thông báo cho bà Huỳnh Thị Xiếu nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

       2. Chỉ đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Lách, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Lách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành, bà Huỳnh Thị Xiếu và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định Quyet dinh 329qd_stnmt.pdf

02/08/2016 8:00 SAĐã ban hành329. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Xiếu
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016)Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày tháng 7 năm 2016
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 01 đến 05 tháng 8 năm 2016 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
01/8
Sáng
Nội dung: - Họp Ban Giám đốc (Lúc 8 h, Phòng họp số 01)
- Họp UBND tỉnh (Lúc 10h, Phòng họp UBND)
Nội dung: - Họp Ban Giám đốc, lúc 8 h
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Ban Giám đốc, lúc 8 h
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Ban Giám đốc, lúc 8 h
Địa điểm: Phòng họp số 01
Chiều
Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra giải quyết ô nhiễm kênh lộ ngang (lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh (lúc 13h 30phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp Ban Tuyên giáo (lúc 13h 30phút)
Địa điểm: Ban Tuyên giáo
Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra giải quyết ô nhiễm kênh lộ ngang (lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
THỨ BA
02/8
Sáng
Nội dung: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (lúc 7h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh (lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác Châu Thành (lúc 13h 30phút)
Địa điểm: Châu Thành
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ TƯ
03/8
Sáng
Nội dung: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (lúc 7h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nghỉ phép
Chiều
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh (lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Làm việc
Nghỉ phép
THỨ NĂM
04/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (lúc 7h30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp phòng (lúc 7h30 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp góp ý kế hoạch biến đổi khí hậu (lúc 7h30 phút)
Địa điểm: Khách sạn Việt Úc
Chiều
Nội dung: Kiểm tra bãi rác Phú Hưng (lúc 14h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ SÁU
05/8
Sáng
Nội dung: Dự đối thoại cùng Bí thư Tỉnh ủy (lúc 7h 30 phút)
Địa điểm: Bình Đại
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú (lúc 5 h 30 phút)
Địa điểm: xã Mỹ Hưng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Dự họp điều chỉnh quy hoạch (lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: HT Thành ủy.
Nội dung: Dự họp điều chỉnh quy hoạch (lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: HT Thành ủy
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: xã Mỹ Hưng
Nội dung: Công tác huyện Giồng Trôm (lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Giồng Trôm
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
02/08/2016 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016)
Góp ý dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trườngGóp ý dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Thực hiện công văn số 224/CNTT-PCQLCNTT ngày 6 tháng 6 năm 2016 của Cục Công nghệ thông tin về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các phòng, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư nêu trên và gửi văn bản góp ý gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin và gửi bản điện tử về địa chỉ email: huyendoan80@gmail.com trước 15h ngày 24 tháng 6 năm 2016 để Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp, gửi báo cáo về Cục Công nghệ thông tin theo đúng thời gian quy định. 

Trên đây là thông báo về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường, đề nghị các phòng, đơn vị quan tâm thực hiện tốt nội dung thông báo trên.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở http://www.stnmt.bentre.gov.vn/ và hệ thống I-OFFICE.

Dự thảo và thời gian bảo quản: Download tai day.rar

22/06/2016 11:00 SAĐã ban hànhGóp ý dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

​Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

danh_sach_huy_gcn_Tu_18_9-22_9_2017.xls

25/09/2017 9:00 SAĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tinThông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin
Yêu cầu các thí sinh trúng tuyển đến liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin để thực hiện các nội dung tiếp nhận ứng viên; Sở Tài nguyên và Môi trường rất chia sẻ với các thí sinh còn lại, rất mong sự thông cảm của các thí sinh, hẹn gặp lại trong điều kiện khác.
13/01/2016 4:00 CHĐã ban hànhThông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)

​Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)

danh_sach_huy_gcn_Tu_25_9-29_9_2017.xls

02/10/2017 8:00 SAĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016)Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày tháng 7 năm 2016
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 25 đến 30 tháng 7 năm 2016 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
25/7
Sáng
Nội dung: Công tác Giồng Trôm (ngày 27/7)
Địa điểm: 7 xã
Nội dung: Công tác Châu Thành (ngày 27/7)
Địa điểm: 5 xã
Nội dung: Họp làm việc với Mặt trận Tổ quốc
Địa điểm: MTTQ
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp làm việc với các ngành (góp ý kế hoạch thực hiện NQ)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
THỨ BA
26/7
Sáng
Nội dung: Họp làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Báo cáo lĩnh vực ngành tại Trường Chính trị
Địa điểm: Trường Chính trị
Chiều
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Báo cáo lĩnh vực ngành tại Trường Chính trị
Địa điểm: Trường Chính trị
THỨ TƯ
27/7
Sáng
Nội dung: Khám sức khỏe định kỳ
Địa điểm: BV NĐC
Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ TĐC
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Công tác Thành phố Bến Tre (ngày 27/7)
Địa điểm: 7 xã, phường
Nội dung: Công tác Chợ Lách, MCB,MCN và Thạnh Phú (ngày 27/7)
Địa điểm: 12 xã, thị trấn
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Khám sức khỏe định kỳ
Địa điểm: BV NĐC
Nội dung: Công tác Chợ Lách, MCB,MCN và Thạnh Phú (ngày 27/7)
Địa điểm: 12 xã, thị trấn 15 chỗ
THỨ NĂM
28/7
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Khám sức khỏe định kỳ
Địa điểm: BV NĐC
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Mỏ Cày Bắc (Kiểm tra tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản
Địa điểm: MCB
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ SÁU
29/7
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết hồ sơ thuê đất Công ty CPTM Thủy Sản
Địa điểm: Phòng họp số 02
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: Thạnh Phú
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: Thạnh Phú
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
28/07/2016 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016)
322. Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Lê Thị Sinh322. Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Lê Thị Sinh
Quyết định số 322/QĐ-STNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Lê Thị Sinh

        Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Sinh có số phát hành Giấy chứng nhận BĐ 746913, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00360, do Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú cấp ngày 12 tháng 5 năm 2011, thuộc thửa số 48, tờ bản đồ số 21, diện tích 15574.0 m2 tại xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

       Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

        Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc sau đây:

       1. Thông báo cho hộ bà Lê Thị Sinh nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

       2. Chỉ đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thạnh Phú, Ủy ban nhân dân xã An Qui thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Qui, hộ bà Lê Thị Sinh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Tải Quyết định Quyet_dinh_322qd_stnmt.pdf
27/07/2016 11:00 CHĐã ban hành322. Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Lê Thị Sinh
342. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch342. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch
Quyết định số 342/QĐ-STNMT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch

       Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch có số phát hành giấy chứng nhận BP 084446, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH07145 do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cấp ngày 16 tháng 12 năm 2013, thửa đất số 224, tờ bản đồ số 40 tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

      Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

     1. Thông báo cho bà Trần Thị Bạch nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

     2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

    Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, bà Trần Thị Bạch có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 342qd_stnmt.pdf

11/08/2016 8:00 SAĐã ban hành342. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Bạch
 Thành phố Bến Tre tổ chức biểu dương học sinh giỏi cấp thành phố Thành phố Bến Tre tổ chức biểu dương học sinh giỏi cấp thành phố
Ngày 18 tháng 4 năm 2013, Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre đã tổ chức buổi lễ biểu dương học sinh giỏi trên địa bàn thành phố đã đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia trong năm học 2012 - 2013. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Bí thư Thành uỷ Bến Tre cùng đại biểu các ban ngành, đoàn thể thành phố, các mạnh thường quân và đông đảo phụ huynh học sinh đã đến dự. Ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre chủ trì buổi lễ.
24/03/2014 10:00 SAĐã ban hành Thành phố Bến Tre tổ chức biểu dương học sinh giỏi cấp thành phố
Bến Tre Triển khai kế hoạch tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013Bến Tre Triển khai kế hoạch tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013
Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/3/2014 tại Bến Tre đạt kết quả tốt (Bến Tre là Cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013), chiều ngày 14/2/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013.
22/03/2014 12:00 CHĐã ban hànhBến Tre Triển khai kế hoạch tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 25 tháng 9 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
24/9
Sáng

Nội dung: Họp AMD

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Chiều

Nội dung: Họp Ban Giám đốc Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ BA
25/9
Sáng

Nội dung: Họp AMD

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc với Ban Nội chính

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
26/9
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
27/9
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Bình Đại

Địa điểm: huyện Bình Đại

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
28/9
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
25/09/2018 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018)
331. Về việc hủy Trang bổ sung số 01 Kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Cẩm Cúc331. Về việc hủy Trang bổ sung số 01 Kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Cẩm Cúc
Quyết định số 331/QĐ-STNMT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung số 01 Kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Cẩm Cúc

      Điều 1. Hủy Trang bổ sung số 01 Kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Cẩm Cúc có số phát hành Giấy chứng nhận CB 177036, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH05888, do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách cấp ngày 16 tháng 11 năm 2015, thửa đất số 528, tờ bản đồ số 09 tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

       Lý do: Bị mất Trang bổ sung số 01 Kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

        Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc sau đây:

       1. Thông báo cho ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Cẩm Cúc nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

       2. Chỉ đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Lách, Ủy ban nhân dân xã Sơn Định thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Lách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Định, ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Cẩm Cúc và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định Quyet dinh 331qd_stnmt.pdf

02/08/2016 9:00 SAĐã ban hành331. Về việc hủy Trang bổ sung số 01 Kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Cẩm Cúc
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Nguyễn Văn Chinh - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 01 - Trần Quốc Tuấn - Phường 2 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3211494 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn