Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksThuTucHanhChinh

Tìm kiếm Hướng dẫn tìm kiếm
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức
1Thủ tục: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hànhTài nguyên nướcSở Tài nguyên và Môi trường2
2Thủ tục: Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướcTài nguyên nướcSở Tài nguyên và Môi trường2
3Thủ tục: Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sảnĐịa chất, khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
4Thủ tục: Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạchĐịa chất, khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
5Thủ tục: Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trìnhĐịa chất, khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
6Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi íchMôi trườngỦy ban nhân dân cấp xã2
7Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường Thông tin và Dữ liệuSở Tài nguyên và Môi trường2
8Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Khí hậu , thủy văn và biến đổi khí hậuSở Tài nguyên và Môi trường2
9Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Khí hậu , thủy văn và biến đổi khí hậuSở Tài nguyên và Môi trường2
10Thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Khí hậu , thủy văn và biến đổi khí hậuSở Tài nguyên và Môi trường2
11Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Khí hậu , thủy văn và biến đổi khí hậuSở Tài nguyên và Môi trường2
12Thủ tục Thu hồi khu vực biển Biển và hải đảoSở Tài nguyên và Môi trường2
13Thủ tục Trả lại khu vực biển Biển và hải đảoSở Tài nguyên và Môi trường2
14Thủ tục Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển Biển và hải đảoSở Tài nguyên và Môi trường2
15Thủ tục Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Biển và hải đảoSở Tài nguyên và Môi trường2
16Thủ tục Giao khu vực biển Biển và hải đảoSở Tài nguyên và Môi trường2
17Thủ tục: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
18Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
19Thủ tục: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản. Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
20Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
21Thủ tục: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
22Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
23Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
24Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
25Thủ tục Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
26Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
27Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
28Thủ tục: Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
29Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
30Thủ tục: Đóng cửa mỏ khoáng sản Địa chất và khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường2
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Nguyễn Văn Chinh - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 01 - Trần Quốc Tuấn - Phường 2 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3211494 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn