Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 25/09/2018, 09:00
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sác h thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
25/09/2018 | Chi cục Quản lý đất đai
Nghị quyết Quy định về chính sác h thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
          Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì thực hiện soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

            Ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân gửi bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ Số 01, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, thành phố Bến Tre), File số gửi về địa
ccqldd.stnmt@bentre.gov.vn để Sở tổng hợp, hoàn chỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

            Thời gian góp ý: 21/9/2018 - 21/10/2018

Lượt người xem:  241
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Nguyễn Văn Chinh - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 01 - Trần Quốc Tuấn - Phường 2 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3211494 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn